חיפה, הסטודיו 30/01/14

שדה חיטה, קרית אתא 02/04/14

חיפה, הסטודיו 30/01/14

שדה חיטה, קרית אתא 02/04/14